کیف دوشی گوان

مشخصات فنی

چرم 100 درصد طبیعی گاوی