کیف دوشی ساتیا

مشخصات فنی

چرم 100 درصد طبیعی گاوی