دوشی ترمه – کد:۲۰۶۳

مشخصات فنی

چرم 100 درصد طبیعی گاوی