جیبی سلت دکمه دار – کد:۲۲۳۵

مشخصات فنی

چرم 100 درصد طبیعی گاوی