جیبی تک برگ – کد:۲۲۳۳

مشخصات فنی

چرم 100 درصد طبیعی گاوی