دوشی فرا – کد:۲۰۵۸

مشخصات فنی

چرم 100 درصد طبیعی گاوی